İnsanoğlu var olduğundan bu yana amacı hiç değişmemiştir. Mutlu olmak ve başarılı olmak. Deneyimsel Tasarım Öğretiside, insanın amacını amaç edinmiştir. Sunduğu stratejilerle insanların dününden daha başarılı, daha mutlu ve daha marifetli olmalarına destek olur. Bu sebeple, insanın bugün ne olduğuyla değil, dününe göre bugün nerede olduğuyla ilgilenir. Kişinin ihtiyacına bakar ve ona göre stratejiler üretir.

Deneyimsel Tasarım Öğretisi, tutarlılık testinden geçmiş olan deneyimleri paylaşarak, kişinin hedeflerine ulaşabilmesi için belirleyeceği yol haritasını tasarlamasına destek olur. İnsanoğlu, ulaştığında mutlu ve başarılı olacağını zannettiği şeyler için bir ömür boyu çabalar durur. Çoğu zamansa, o şeylere ulaştığında, o kadarda mutlu olamadığını farkeder.

Çünkü gerçekle sahteyi ayırt etmekte zorlanır. Deneyimsel Tasarım Öğretisi gerçeklik ilmi olduğundan, sahte ve gerçeği birbirinden ayırmamıza yardımcı olur. Gerçeği bilen kişi, sahteyi bilir ve kendi iradesiyle, ikisi arasında bir seçim yapar.Deneyimsel Tasarım Öğretisi'nde paylaşılan tüm bilgiler,

  • Tutarlı
  • Uygulanabilir
  • Anlaşılabilir
  • Faydalı olma özelliği taşır.


Tüm bilgiler, tüm zamanlarda, tüm insanları kapsar niteliktedir.